Page 1: Informacije o raziskavi

Vabimo vas, da z nami delite primere etičnih izzivov, s katerimi se soočate na področju socialnega dela v času COVID-19 pandemije. To lahko storite tako, da izpolnite ta spletni obrazec, ali da nas kontaktirate po telefonu ali elektronski pošti.

Skupina za raziskovanje etike v socialnem delu (Social Work Ethics Research Group - SWERG) pri Evropski zvezi za raziskovanje v socialnem delu (European Social Work Research Association) v sodelovanju z Mednarodno zvezo socialnih delavk in delavcev (International Federation of Social Workers – IFSW) izvaja raziskavo o etičnih izzivih, s katerimi se socialne delavke in delavci po svetu srečujejo v času izbruha virusa COVID-19. Z 'etičnimi izzivi' mislimo na situacije, ki so strokovno zahtevne ali tiste, v katerih se je težko odločiti, kaj bi bilo prav storiti. Lahko gre za situacijo, v kateri ste se sami znašli, ali pa situacijo, za katero ste slišali od drugih socialnih delavk in delavcev.

Namen raziskave je razumeti in odkriti: specifične etične izzive, značilne za trenutne okoliščine; kako se socialne delavke in delavci nanje odzivamo; moralne učinke na socialne delavce in delavke; kakšna priporočila oblikovati za podporo etičnemu odločanju v kriznem času.

Raziskava bo potekala zgoščeno v aprilu in maju 2020, s ciljem, da bomo lahko čimprej pripravil etična priporočila in s tem dopolnili, kar že ponujajo strokovna združenja in druge organizacije. Razvili bomo spletna gradiva s priporočili, kako ravnati z etičnimi izzivi v kriznih časih, kasneje pa objavili tudi članek o tem v znanstveni reviji za socialno delo.

Vabimo vas, da prispevate pisni odgovor na spodnja vprašanja do ponedeljka, 18. 05. 2020.

Vaši odgovori so lahko kolikor želite kratki (manj kot 10 minut) ali dolgi. Vsak del spletnega obrazca se bo shranil, ko boste kliknili na gumb 'Naprej', ki vas bo popeljal v naslednji del. Če želite svoj odgovor shraniti pred koncem vprašanj, lahko to tudi storite in nadaljujete ob drugi priložnosti.

Prvi del sprašuje po vaši privolitvi za sodelovanje v raziskavi.

Drugi del sprašuje dvoje: o vrstah etičnih izzivov; po primeru določenega etičnega izziva, ki ste ga doživeli. Za ta del boste potrebovali nekoliko več časa, zato morda želite o situaciji, ki jo boste izbrali, razmisliti še preden začnete z odgovarjanjem.

Tretji del sprašuje o osnovnih kontaktnih podatkih in informacijah o delu in izkušnjah, zato da lahko vaše odgovore umestimo in bolje razumemo. Vaši osebni podatki bodo ostali popolnoma zaupni znotraj prej navedene raziskovalne skupine, in ne bodo razkriti nikjer, niti v znanstvenih objavah. Če ne želite, ni potrebno da odgovorite na vprašanja o svojih podatkih.

Vaše besede bomo morda citirali v primeru objav raziskave, vendar bodo imena vseh oseb in organizacij anonimizirana, vse podrobnosti, ki bi le-te lahko razkrile, bodo odstranjene.

Vaše sodelovanje je prostovoljno; če želite svoje odgovore kadarkoli kasneje umakniti, lahko to vedno storite.

Če na katero od vprašanj ne želite odgovoriti, pustite prostor za odgovor prazen.

Če bi se raje odzvali po telefonu ali spletno (Skype, Zoom, What’s App), nas prosim obvestite. Zagotovili bomo, da se bo članica naše raziskovalne skupine pogovorila z vami v slovenskem jeziku (ali, če bi želeli, v angleškem). Raziskovalno skupino lahko kontaktirate na tem naslovu: ana.sobocan@fsd.uni-lj.si ali socialjustice@durham.ac.uk. Za intervju boste prejeli dodatne informacije v zvezi s pristankom. Vseeno pa bi bilo dobrodošlo, da izpolnite spletni obrazec s svojimi podatki in kratkim orisom vaših etičnih izzivov, da se bomo lahko pripravili na intervju z vami.

Svoje odgovore lahko pošljete tudi na drug način (npr. po e-mailu).

Vaše odgovore bomo varno shranili v digitalni obliki, zavarovane z geslom. Po prejemu vašega odgovora bomo v naši zbirki podatkov vaše ime nadomestili s serijsko številko.

Raziskavo je odobrila etična komisija za raziskovanje na Univerzi v Durhamu (Durham University, Velika Britanija).

Najlepša hvala za vaš čas. Zelo smo vam hvaležni za vaš prispevek, še posebej v času, ko delate znotraj tako težkih razmer; vam, vaši družini in kolegom želimo vse dobro v tem tveganem in negotovem času.

Vse ugotovitve in objave bomo posredovali vsem sodelujočim.

Če imate kakšna vprašanja, se prosimo obrnite na kogarkoli od spodnjih naslovnikov.

 

Vodilna oseba:

 

Sodelujoči:

Kliknite na gumb “Next” na spodnji desni strani, da bi nadaljevali na naslednjo stran.